Menlo-Netbal

Menlo-Netbal bied aan elke netbaldogter die geleentheid om die nodige liggaams-en lewensvaardighede te ontwikkel, sodat sy haar volle potensiaal kan ontwikkel, kan bereik en ook kan benut – tot voordeel van haarself, haar span en haar skool.

By Menlo-Netbal skep ons graag ‘n omgewing waar elke speelster 'n lewenslange liefde kan kweek vir gesonde gewoontes, soos gereelde oefening, fikswees en sportmangees, asook 'n liefde vir rekreasie en kompeterende sport, veral spansport, hetsy as deelnemer, toeskouer, afrigter, skeidsregter, beampte en/of administrateur.

Soos ons leuse sê, streef ons die hoogste na vir elke speelster, elke span, elke afrigter, elke beampte, elke ouer en elke ondersteuner.

Excelsa Petamus!

Fasiliteite

  • Die skool beskik oor 5 weervaste netbalbane met spreiligte asook ‘n klubhuis.
  • Die sportsentrum se addisionele deskundige dienste is ook beskikbaar, nl. dieëtkundiges, sportsielkundiges, fisioterapeute, biokinetikusse en noodhulppersoneel.

Afrigting

Die sukses wat Die Hoërskool Menlopark se netbalspanne behaal, is grootliks toe te skryf aan die hoë professionele vlak van afrigting deur uiters bekwame en gekwalifiseerde afrigters.
 
Ons span afrigters staan onder leiding van die Netbal-Akademiehoof, Me. Hanlie Oberholzer. Vakansiekursusse, klinieke en daaglikse oefeninge is deel van die skool se netbalbedrywighede.
 
Daar is ook ‘n toegeruste gimnasium op die terrein waar die netbalspeelsters fiks kan bly.