Menlo_Menlopark_Fietsry

Menlo-Fietsry

Die Hoërskool Menlopark spog met ‘n trotse fietsry-tradisie. Die Menlo-fietsryklub is gedurende 2001 as ‘n sportklub en wintersport aan Die Hoërskool Menlopark gestig. Die klub brei egter uit om dan ook by Gauteng Noord Provinsie te affilieer as ‘n eerste skoolspan wat dan ‘n amptelike klub op provinsiale vlak is. Sodoende kom die ABSOLUT Menlo Fietsry-Akademie Klub dan tot stand in 2012. Die Akademie stel hom ten doel om deelname en vaardigheidsontwikkelling aan fietsry deur almal met belangstelling in die sport aan te moedig. Alhoewel die klub alle vorme van fietsry ondersteun.

Met die stigting van die ABSOLUT MENLO Fietsry Akademie Klub is Die Hoërskool Menlopark dan ook weereens eerste deur op sy skoolterrein ‘n interskole wedren, dan nou jaarliks met sukses ter plaatse aan te bied. Menlo se eie fietsrybaan sal in 2014 operasioneel wees.

  • Menlo-fietsryers kwalifiseer die afgelope aantal jare om aan die nasionale skolekampioenskappe deel te neem. Die Hoërskool Menlopark spog ook met ‘n aantal leerders wat provinsiale kleure in dié sport verwerf het.
  • Die fietsry-klub is ‘n Noord Gauteng geaffilieerde klub waarby elke lid jaarlikse lidmaatskap by Fietsry Suid Afrika verkry.
  • Opleiding en vaardigheidsontwikkelling vind op verskeie wyses plaas nl. “SPINNING” klasse, X-Fit en vaardigheidsoefening vind op die skoolterrein plaas  en eksterne Afrigting vind op ander terreine op ‘n daaglikse basis plaas

Die Menlo-fietsryklub het die Interskole-bergfietskompetisie in 2013 so ver laat uitkring dat die kompetisie uit drie amptelike byeenkomste bestaan  het met ‘n deelname van meer as 700 ryers uit 228 skole van regoor Gauteng, Mpumalanga, Noordwes en Limpopo. Die Nasionale wedren het ook deelnemers van Zimbabwe en Namibie ingesluit.

Die Fietsry-klub se deelname is dan ook uitgebrei om aan verskeie tipes wedrenne deel te neem  onder andere:

  • XCO – op skolevlak “SPUR” reeks
  • XCO – Provinsiale en Nasionale reeks. N Amptelike Fietsry Suid-Afrika reeks
  • Martthon reekse – Gauteng en Nasionale reekse

Die Hoërskool Menlopark gee ten volle erkenning aan leerders vir prestasies behaal in fietsry en leerders kan ook kleure en erekleure in dié sport verwerf.