Die Hoërskool Menlopark

Skoolgelde

Skoolgeld word jaarliks in November voorgestel en deur ons ouers goedgekeur. 

Skoolgeld vir 2017:

Eerste bedrag skoolgeld (elke leerder in gr. 8-12)  van R1 500 is by registrasie betaalbaar.

Eerste kind:  R32 900 (minus eerste betaling van R1 500 betaalbaar by registrasie)

Verdere kinders:  R31 800 elk

BETALING VAN SKOOLGELD:

Die balans kan soos volg betaal word:

 • Volledige vereffening van skoolgeld voor einde Februarie 2017 verdien korting van R 1200.
 • Tien gelyke maandelikse kontant- of internetbetalings vanaf einde Januarie 2017:
 • Tien gelyke maandelikse debietorder paaiemente vanaf 1 Maart 2017. Slegs ‘n lopende rekening in u naam: vul opnuut ‘n bankvorm in – verkrygbaar by die skool.
 • Indien ‘n ouer se persoonlike omstandighede ‘n ander reëling sou verlang kan so ‘n reëling spesifiek met die finansies kantoorpersoneel gereël word.

Ingesluit by skoolgeld is:

 • Handboeke en 'n eerste stel skrifte;
 • Werkplan en skoolkoerante;
 • Busvervoer na amptelike byeenkomste in Pretoria;
 • Ledegeld by sportakademies;
 • Bystand tot musiek as vak;
 • Alle kostes van die Rekenaarsentrum;

Uitgesluit by skoolgeld:

 • Individuele afrigting by sporte;
 • Menlo-Musiekakademie (buitemuurs)

Koshuisgeld vir 2017:

Die totale bedrag is R36 650 + R2 000 registrasiegeld. Die registrasiegeld van R 2 000 is voor 30 Oktober 2016 betaalbaar. Die restant van R31 600 is vanaf Januarie 2017 vooruitbetaalbaar soos per ooreenkoms.