Menlo Mense

Menlo-Beheerliggaam

Ontmoet die ouers wat deel vorm van die Menlo-beheerliggaam:

Voor:   Mee. Melinda Janse van Rensburg (Sekretaresse), Elbeth Vermaak (Adjunkhoof),  Ansie von Molendorff (Ondervoorsitter en Kultuur),  Hannaliza Fechter (Bemarking en Skakeling)

Middel:  Mnre. Nico Erasmus (Adjunkhoof), Manie Geldenhuys (Adjunkhoof), Schalk Reynders (Hoof), Sandy Stolz (Informasietegnologie), Harm van Helsdingen (Adjunkhoof), Morné Olivier (Parkiestrust)

Agter:  Mnr. Werner van Rensburg (Strategiese beplanning en Spesiale projekte ),  Prof. Johan Hanekom (Akademie en Sekuriteit), Mnre. Louis Cloete (Sport),  Claude Jarrard (Finansies), Stefan van der Walt (Regswerk), Mario Steyn (Personeel- en Leerderwelsyn)

 

Afwesig:  Mnre. Konrad Fleischhauer (Voorsitter en Bemarking) en Joe du Plessis (Geboue en Terrein)

 

Lees gerus meer oor die Menlo-beheerliggaam se spesiale projekte hieronder: