Orkes hoogtepunte 2017

Tydens 2017 het die orkes 5 nuwe lede verwelkom en met Toccata Rocks, Swan Lake  en Pirates of the Caribbean in ons arsenaal, het ons baie uitgesien na die jaar.

Tydens die orkeskamp by Wag-‘n-bietjie kampterrein het almal sommer vinnig saamgewerk om musiek te maak en daar is geoefen van vroeg tot laat. Daar is ‘n baie positiewe groepsgees geskep en dit het ‘n drastiese verskil gemaak in die manier hoe die orkes saamspeel. 

Die Tres Scholarum is vir die eerste keer by Menlopark aangebied en die orkes het dit baie geniet om in ‘n massaorkes saam met Garsfontein en Waterkloof deel te neem. Highland Cathedral saam met die koor en doedelsakorkes het gesorg vir ʼn hoendervleis-herinnering vir ʼn ieder en elk.

Die orkes het aan die Pretoria Eisteddfod deelgeneem, maar het weens siekte sonder die ritme van die dromme gespeel. Ons het met ʼn seer hart die B+ toekenning ontvang, maar die orkes het geweet dit was nie ʼn ware weerspieëling van hul potensiaal nie.  Hulle was vasberade om die bordjies te verhang. Tydens die matrieks se rekordeksamen en op dieselfde dag as die Menlofees, het die orkes aan die Afrikaanse Kunsvereniging kompetisie deelgeneem. Die Menlo-orkes het vir die eerste keer ʼn A++ (97%) ontvang en was ook as kategoriewenners aangewys. 

Een van die hoogtepunte van die jaar was toe ons orkes aan die Tshwane Jeugkunstefees deelgeneem het. Vir baie lede was dit ‘n eerste teaterbelewenis om op die groot verhoog van die Staatsteater op te tree en die harte het gebons teen ʼn woeste tempo.

Die orkes wil graag ons dirigent, Morkel Combrink, bedank vir al die ure se stokkie-swaai; me. Claasens vir haar bereidwilligheid om die mediasentrum met ons te deel en mnr. Coetzee vir die reëlings m.b.t. die bussies. Dankie ook aan mnr. Oosthuizen vir die administrasie.

Dis met ‘n seer hart dat ons afskeid neem van ons matrikulante wat so hard gewerk het. Baie dankie aan Kristel (ons bekwame orkesleier), Nadia, Riandi, Ester, Alexia, Gustav en Morné wat selfs deur hul rekordeksamen geoefen het. 

Ons sien uit om nog hoër hoogtes te bereik tydens 2018!