Alumni en Vriende van Menlo

  • Die Menlobond se doel is om te poog dat alle oud-Parkies regoor die wêreld met mekaar en met die skool in kontak bly en deel bly van die Menlo-Manier! Lidmaatskap tot die Menlobond is nie outomaties nie. Ons glo dat die Menlo-gemeenskap ‘n groot rol speel in die voortbestaan van die top gehalte onderwys en wêreldklas fasiliteite van Die Hoërskool Menlopark en met die hulp van ons alumni en Vriende van Menlo hierdie nalatenskap vir toekomstige generasies behoue sal bly te midde van vele druk wat op skole geplaas word. Word ʼn lid van die Menlobond en bly op hoogte van al Meno se doen en late.
  • As Menlo-alumni erken ons u spesiale verbintenis met Menlo en poog ons om u altyd tuis te laat voel by en deel te bly van by u alma mater. Skakel die Menlobond kantoor gerus as u klas ʼn reünie beplan en ons sal u met al die reëlings ondersteun. 
  • Die Menlobond erken ook verder die waardevolle rol wat huidige ouers en Vriende van Menlo wat ook ‘n bydrae wil lewer tot die verbetering en uitbreiding van die skool en sy tradisies speel, alhoewel hulle nie oud-skoliere van Die Hoërskool Menlopark was nie.
  • Om te verseker dat die Menlobond effektief en doelgerig met die Menlobondlede kan kommunikeer is dit krities dat almal se kontakbesonderhede op datum bly. Die nuwe webtuiste van die Menlobond is tans onder konstruksie en sal later in die jaar gereed wees vir u om as lid te registreer. U sal dan op die webtuiste kan registreer en u kontakbesonderhede op datum bring om te verseker dat die databasis korrek is. 
  • Sodoende bly die Menlobond databasis op datum. Deur hierdie platform word u op datum gehou van al die gebeure in en om Menlo en kry u die geleentheid om met u mede Menlo-mense te netwerk. 
  • Kommunikasie word vereenvoudig deurdat individuele of groep e-posse, selfs SMS boodskappe, baie effektief uitgestuur kan word. Dit is derhalwe uiters belangrik dat lede seker maak die databasis inligting is en bly korrek. U inligting is uiters veilig en is wagwoord beskerm. Slegs basiese inligting is algemeen sigbaar terwyl alle persoonlike en vertroulike inligting slegs deur die lid (of aangewese groepleier) gesien kan word.