Die Hoërskool Menlopark

Verrykingsakademie

 Die Verrykingsakademie van Die Hoërskool Menlopark het ten doel om aan leerders die geleentheid te bied om wyer as die voorgeskrewe akademiese  kurrikulum gestimuleer te word.

Verrykingsakademie aande word kwartaalliks gehou, waartydens kenners genooi word om oor `n wye verskeidenheid van onderwerpe te kom gesels. Die aande kan die vorm van lesings of paneelbesprekings aanneem. Leerders kry ook ruim geleentheid om vrae te vra en hulle eie opinies te lug.

Onderwerpe wat wye belangstelling gelok het van ouers sowel as leerders was onder andere “ Die ekonomiese groei in Suid-Afrika die afgelope dekade”, “Forensiese entomologie en die SAPD”, “Die wêreld van die Elektronmikroskoop”, “Effektiewe vryetydsbesteding”, “Breinbeserings in motorongelukke en die langtermyneffekte op lewenskwaliteit”, “ Die wonderwêreld van Laser”, ensovoorts.

Leerders word hierdeur ook blootgestel aan beroepe wat andersins vir hulle onbekend sou gebly het. So byvoorbeeld het die Universiteit van Pretoria `n elektronmikroskoop aan die skool beskikbaar gestel, waarop leerders na willekeur kon gaan werk, foto’s neem van mikroskopies klein monsters, ens. Hieruit het `n paar Natuurwetenskap expo take ontstaan, wat op Noord-Gauteng Expo medaljes verower het.