Die Hoërskool Menlopark

Menlo-Wiskunde se matriekuitslae is derde beste in SA!

Die Hoërskool Menlopark plaas ‘n hoë premie op Wiskunde:  dit blyk duidelik uit die 80% leerder per graag wat Wiskunde neem en die 20% wat Wiskundige Geletterdheid neem.

  • Ons spog met die grootste persentasie leerders wat  Wiskundeas vak neem in die distrik en skitter ook jaarliks met prestasies in die Wiskunde-olimpiade - ‘n Parkie eindig as die Gauteng-wenner  in 2013.
  • Die toppresteerder in die distrik in gr. 12 (2008 en 2010) is ’n Parkie en het 100% behaal.
  • Die Menlo-matrikulante handhaaf  ‘n  jaarlikse gemiddeld van tussen 66% en 72%  in die matriekeindeksamen
  • In  2013  behaal die gr 12-Wiskunde-leerders 46 A-simbole en 44 B-simbole in die matriek-eindeksamen. 2014: 57 A's en gemiddeld van 66%; 2015: Beste gemengde skool in SA en algeheel derde beste uitslae met 64 A's en 'n gemiddeld van 67%.
  • Tog gaan dit by Menlo-Wiskunde nie net oor die onderskeidings nie, maar oor heelbrein-onderrig en ontwikkeling in die linkerbreingeoriënteerde vak. Ons is bevoorreg om ‘n data-projektor in elke klas te hê waar klem o.a op die visuele wonderwêreld van funksies en transformasies val.  Ons poog om in die klas vir die skrander leerders uitdagings te bied en terselfdertyd die angel van wiskunde uit te haal vir die ander waar nodig.
  • Met die Wiskunde-Olimpiade sê meer as 150 leerders mekaar die stryd met laterale wiskundige denke aan.  In 2013 was Stefan du Toit beste presteerder in die seniorafdeling van Gauteng en landswyd onder die eerste honderd.
  • Menlo-Wiskunde het ‘n uitdagende interne Wiskundeweek vol aksie  met π-dag as ʼn hoogtepunt. Kreatiwiteit  word gestimuleer met dié dag.  Op ‘n kompetisie-basis word gekyk wie die meeste desimale van die irrasionale getal kan memoriseer . . . met groot pryse op die spel!
  • Menlo-Matriek Wiskunde behaal feitlik volpunte vir die Departementele Wiskunde-eksamen (99.8% gemiddeld)! Hulle weet waarlik hoe en mag maar wys hoe!
  • Menlo-leerders wat ‘n groot belangstelling in Wiskunde neem graag Alpha-wiskunde, veral die wat in die rigting wil studeer.
  • Menlo-onderwysers loop graag toegewyd die ekstra myl loop om leerders te help en te motiveer, d.m.v ekstra klasse, informele werksessies na skool, ‘n Lenteskool vir matriekleerders en een tot een hulp waar nodig

By die Hoërskool Menlopark neem ons gemaklik die angs uit Wiskunde en sit ons graag die A-ha-belewenis van oplos en ontdek terug in Wiskunde - beslis binne elke kind se bereik met toewyding van onderwysers en volgehoue ywer van die leerders.