MENLO-ATLETE SKITTER OOR DIE GRENSE IN GROEN EN GOUD

Vier Menlo-atlete en ons atletiek-organiseerder is ingesluit in die SA Jeug en Juniorspan om Suid-Afrika te verteenwoordig by die Southern Region Championships wat 27 en 28 April in Boksburg aangebied is. Hulle behaal 5 eerste plekke en ‘n derde plek by die kampioenskappe. 

534 Atlete van  die volgende 11 lande het aan die kamioenskappe deelgeneem: Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Namibiё, Angola, Zambiё, Seychelles, Mauritius, Botswana, Mosambiek en Suid-Afrika. 

Marlie Viljoen, ons onderhoofmeisie, het ʼn eerste plek behaal in die 400m finaal met ʼn tyd van 54.92 sekondes en was ook deel van die 4X400m finaal van die meisies o/20 wat ʼn eerste plek losgehardloop het.

Michael Schoeman (graad 11) wen die 110m hekkies vir seuns o/18 in 13.67 sekondes en is ook deel van die 4x100m aflos wat ʼn nuwe rekord opstel met ʼn tyd van 39.33 sekondes.

Lohan Potgieter (graad 11) wen die Gewigstoot vir seuns o/18 met ʼn afstand van 18.75 meter en Lyndi Roelofse (graad11) behaal ʼn derde plek in die meisies o/18 3000meter in ʼn tyd van 9.57.06.

Revue 2019

Menlo-netbalspelers word groot as SA-kampioene!

Vyf jaar se harde werk het weer vrugte afgewerp. Ons eerste netbalspan het as kampioene uit die SASN-toernooi getree. Hulle het as o/14-span vir die eerste keer die SA-toernooi gewen en het dit elke jaar van hulle skoolloopbaan herhaal, met hierdie jaar finale hoogtepunt. Die kapteine Lucy Strydom is aangewys as die speler van die toernooi. Almal van hulle is dankbaar en beskou hierdie oorwinning as die toppunt van hulle skoolloopbaan. Menlo is so trots op hierdie pragtige span wat ʼn navolgenswaardige voorbeeld stel al van graad 8 af.

  

Menlo-hokkie meisies nuutste wenners van die Top 12 in Bloemfontein!

Die 1ste meisies-hokkiespan het verras deur van die top spanne in Suid-Afrika uit te skakel. Die meisies het deur die jare hard gewerk en met passie en vreugde hokkie gespeel. Om hierdie toernooi te wen was ‘n droom wat uiteidelik waar geword het!

 

 

Menlo-Insig (nuusbrief)

Registreer hier vir die nuusbrief (Menlo-Insig) of loer na ‘n vorige nuusbrief onder argief.

Ouers ontvang die nuusbrief outomaties

Kliek hier

Skoolkommunikeerder

Vir Blackberry, iPhone, iPad en Adroid kan hier afgelaai word

 Vind: Die Hoërskool Menlopark

 

Boustene

EXCELSA PETAMUS : ONS STREEF DIE HOOGSTE WAARDES NA

BousteneAs Parkies is dit ons visie

 • om Christelike waardes te handhaaf
 • om lojale burgers van die Republiek van Suid-Afrika te wees
 • om ons moedertaal met trots en waardigheid te gebruik
 • om uitnemendheid op alIe terreine van die skool te bevorder
 • om op die tradisies van ons skool voort te bou

Die missie wat Parkies rig

Integriteit

 • Parkies se lewenshouding en optrede wek soveel vertroue dat daar altyd onvoorwaardelik op hulle staatgemaak kan word.

Lojaliteit

 • Uit hulle waardering vir unieke geleenthede groei Parkies se trou aan die mense en instansies wat hulle lei en vorm.

Respek

 • Parkies se diepgewortelde agting vir hulle medemens, vir eiendom en vir waardes vorm die ondertoon van hulle lewensbenadering.

Ywer

 • Die kenmerkende geesdrif waarmee Parkies alles aanpak, maak hulle besonder toegewyd en diensbaar.

As Parkies is ons verbind

 • tot die bevordering van goeie verhoudinge tussen leerlinge en personeel; tussen leerlinge onderling en tussen die verskillende taal - en kultuurgroepe in ons land.
 • tot liefde vir die eie en respek vir andere.
 • tot aanvaarding van gesag, respek vir ons leiers en om self positiewe leiding te gee.
 • om aan elke leerling die geleentheid te gee om sy/haar volle potensiaal optimaal te ontwikkel.
 • om 'n gesonde balans tussen deelname en prestasie in ons skoolwerk, sport en kultuur te handhaaf.

Omdat Parkies deur die waardes hierbo gerig word, aanvaar hulle die uitdaging en verantwoordelikheid van

 • rentmeesterskap
 • ware heer en ware dame
 • sportmanskap

Geskiedenis

GESKIEDENIS VAN DIE HOëRSKOOL MENLOPARK

Op 16 Oktober 1962 vind ‘n vergadering van ouers, binne die grense van Die H/s Menlopark, asook die verkiesing van ‘n tydelike komitee vir die te stigte hoërskool plaas. Die tydelike komitee bestaan uit Dr. Ernst Marais (voorsitter) en mev. M. le Roux (sekretaresse).

Op 3 Januarie 1963 was die gebou nog nie voltooi nie. ‘n Tiksterklerk het diens aanvaar en met administratiewe werk begin. Op 14 Januarie is die meubels en voorrade afgelewer en in die metaal- en houtwerkkamers geberg. Die Huishoudkundegereedskap moes vireers in mandjies en kartonne gelaat word. Eers op 24 Januarie is twaalf klaskamers en die kantore deur die inspekteur van Werke aan die hoof oorhandig. Met die hulp van ouers en hul kinders is die nodige meubels in die verskillende klaskamers geplaas. Die skool begin met 372 leerlinge vir standerd ses, sewe en agt. Vandag is daar 1 300 ingeskrewe leerders by die skool.

Die eerste Beheerraad van die skool word op 11 November 1963 verkies met Dr. Marais as voorsitter, Dr. P.J. Kloppers as ondervoorsitter en mev. E.J. Boshoff as sekretaresse. Mnr. P.Z.J. van Vuuren, (L.U.K) en mnr. A.J. Koen, Direkteur van Onderwys, besoek in Mei 1964 die skool om die lede van die beheerraad te ontmoet en die uitbreiding van die geboue te bespreek.

Uiteindelik het Die H/s Menlopark ook sy eie skooldrag gekry. Die motivering wat die deurslag gegee het, is die volgende: Die netheid en eenvoud van die drag is treffend en vang onmiddellik die oog van buitestaanders en medeskoliere. Die afwesigheid van kleurryke strepe is ‘n welkome afwisseling by die netjiese kleurbaadjies. Die blou wat as basiese kleur dien, illustreer die suiwerheid van die leerling se ideale. Ook treffend is die skoolwapen wat anders is as die konvensionele. ‘n Leerling met dié drag voel vrywillig onderdanig aan die skool en is bereid tot tradisiebou. Hierdie skooldrag is die mooiste in die stad en beeld ook die siel van die skool uit.

In 1965 word ‘n omsendbrief aan alle ouers gestuur onder die opskrif: “Ons skool vra ‘n lied”. Die finale keuse van die Beheerraad het op die gesamentlike poging geval van mnre. J.J. Botha (woorde) en C.A. van der Stoep (musiek).

Die eerste uitgawe van die skool se jaarblad, Die Eggo, verskyn in 1965. Die idee vir die buiteblad is deur Maritha Lombard (St. 10A1) ontwerp. Mnr M.M.K. Moolman het die ontwerp verwerk en persklaar gemaak. Soos die ontwerp van die trompette en die naam aandui, sal alles wat in die skoollewe plaasvind, uitgebasuin word.

Die eerste matriekafskeid vind plaas op Vrydagaand 12 November 1965. Gardiol de Villiers en Chris Derksen was die eerste hoofleiers van die skool.

Na vele insamelingsprojekte breek die heugelike dag waarop die swembad amptelik in gebruik geneem kon word in 1972 aan. Sedertdien is Die H/s Menlopark steeds die enigste skool in Pretoria wat met ‘n olimpiese standaard (50m) swembad kan spog.

Aan die einde van 1963 het die waarnemende hoof, mnr. Böhmer, die leisels aan die eerste permanente hoof, mnr. J.P.L. van Zyl, oorhandig. Hy is in 1973 opgevolg deur mnr. Frans Gerber wat tot in 1980 die pos beklee het. Mnr Fanus Booysen gee in 1984 oor aan Dr. C.I.S. van der Merwe. Mnr. Schalk Reynders neem Januarie 2013 die leisels by hom oor.

Die Hoërskool Menlopark

'n Skool met ʼn visie wat gewone  kinders op  ʼn ongewone manier begeester om buitengewone hoogtes ‘n leefwyse te maak.

Die Hoërskool  Menlopark is een van Suid-Afrika se topskole, bekend vir uitnemendheid op vele terreine. Ons skool is bekend as ’n skool met eietydse tradisies, waarbinne Menlo-manne en Menlo-meisies in volkome gemak lángs mekaar en nie ín mekaar se skaduwee nie, ontwikkel en die hoogste nastreef.  Ons skool se sukses is gewortel in hierdie hegte eenheid - ons verskille maak ons sterker en ons passie gee ons rigting – ʼn rigting waarin ons ons skool se leuse Excelsa Petamus  (ons streef die hoogste na) met trots uitleef en nastreef.

Lees Meer

 

Algemene InligtingFasiliteite
Menlo-inni-nuusMenlo-momente
Menlo-hartklopEggo-skoolkoerant

 

Leierskap-Nuus