Top 20-presteerders van 2013!

Na ons akademiese prysuitdeling wat die kroon op 2013 se akademie gespan het sluit ons graag af met:
Top 20  Graad 8 2013:       
Hans-Peter Fechter 95.9 %, Meraki Matthee 94.6 %, Micháel van Schalkwyk  94.5%, Zaskia Bisschoff 94.3%, Romain Groenewald 94.0%, Adele  Nel 93.8%, Bianca Viljoen 93.7%, Elré Engelbrecht (92.9), Anriné Oerlemans 92.3%, Jeané Swanepoel 92.2%, Shanri van Niekerk, Tarinda Diemont 92.0%, Erna Cloete  en Suné Stander 91,8%, Harm van Jaarsveld 91.6%, Lisa van der Walt 91.5%, Isabella du  Plessis 91.4%, Chris-Jasper Jooste  91.2%, Chanté Lombaard 91.0%; Marizanne van Dyk , Lieze Heyns & Danielle Venter 90.0%
Top 20  Graad 9 2013:  
Lara Kruger 93.2%; Cara Geldenhuys 92.5%; Elmien Mattheus 92.2%; Anri Orsmond 91.5%; Carla Schreiber 91.4%; Carla Hollamby 91.2%; Francois Du Toit 91.1%; Bianka Botes 91%; Mia Grobler 90.5%; Gerhard De Clercq 90.2%; Hilde Turkstra 90.2%; Emily Du Plessis 89.8%; Raimund Bosch 89.1%; Benita Loedolff 88.8%; Lané Richards 88.7%; Herman Lombard 88.7%; Cara Jacobs 88.6%; Jacques Schutte 88.4%; Celesté Bosman en Lianette Bredenkamp 88.2%.
Top 20 Graad 10 2013:
Marné Kruger 93.6%; Esté Hofmeyr 93.1%; Carien Struwig 92%; Ruhann Botha 91.7%; Stefani van der Merwe 91.6%; Animé Benade 90.9%; Monica Janse van Rensburg 90.4%; Ivan Ackermann 89.7%; Suné Olivier 89.6%; Philna van Veijeren 89.1%; Mignon Rühling 88.7%; Marlise Kroukamp 88.6%; Jeanelle Griesel 88.6%; Lelani Bredenkamp 88.3%; Jessie Jooste 87.7%; Clarice Naudé 87.3% Bianca Kruger 86.9%; Danielle van Schoor 86.9%; Pieter-Ben Bernard 86.9%
Top 20  Graad 11 2013:   
Marilette Spoelstra 95.1%; Lana Botha 92.4%; Danielle van Wyk 92.3%; Jana Mattheus 92.1%; Michelle Swanepoel 91.9%; Carina Rossouw 91.3%; Charl-Pieter Smit 91.1%; Ruan Ackermann 90.9%; Andreas Liebenberg 90.7%; Altus Bisschoff 90.7%; Tarien Conradie 90.6%; Mirike Loedolff 90.1%; Petroné Fechter 90.0%; Elné Heyns 90.0%; Andrea Johannes 89.7%; Erika Bührmann 89.6%;Carina Heymans 89.1%; Tina Lombard 89.0%; Mandi Venter 88.9%; C.J De Wet 88.7%; Franco Pretorius 88.7%; Marilee van der Walt 88.7%
 

 

NUUSBRIEFINSKRYWING

Naam:
E-pos:
 

DIE HOËRSKOOL MENLOPARK

Akademie


Menlo-Akademie

 

Menlo-onderwysers bring innovering na die klaskamer en stimuleer kreatiwiteit en laterale denke. Dit maak die leerproses uniek en opwindend.

Menlo-klasse is met dataprojektors en internettoegang toegerus wat die jongste ontwikkeling in elke vak in ‘n oogwink op die skerm oproep. Dit lei tot klas- en projekaanbiedinge wat Parkies na die hoogste vlak van akademiese verryking voer, nóg ‘n  ononderhandelbare Menlo-tradisie. 

Ons onderwysers is voorlopers en ontwikkel in baie leerareas hulle eie leermateriaal en handleidings. Hierdie uitdagende houding jeens akademie, werk aansteeklik in op die Parkies se akademiese ingesteldheid - vandaar ook die uitsonderlike akademiese prestasies. Die personeelkorps, ons skool se trots, se reikwydte strek dikwels ook verder as die grense van die klaskamer – talle onderwysers en hul werk geniet landswyd, en ook op tersiêre vlak, erkenning. 

By Die Hoërskool Menlopark fokus ons in belang van ons leerders op die indril van basiese vaardighede (lees-, skryf- en syfervaardigheid). Ons skitter akademies modern, maar anker ons suksesse in die waardevolle tegnieke van vroeër. Ons berei ons leerders voor om met selfvertroue die pad ná skool op die hoogste akademiese niveau te stap - hetsy by nasionale of internasionale universiteite. 

Hiervan getuig die volgende feite oor die afgelope dekade:

 • ‘n 100%-slaagsyfer as jaarlikse doelwit 
 • Leerders gereeld onder die top 10 provinsiale presteerders (2010 se Menlo-toppresteerder eindig 2de in Gauteng, 2011 se Menlo-toppresteerders eindig 5de en 6de in Gauteng)  
 • Jaarliks een van die top 2 akademiese skole in Gauteng (in die groep skole met meer as 200 gr 12-leerders)  
 • 668 A-simbole in 2013 (265 Leerders)  
 • 87% gr. 12-leerders slaag gr. 12 met graadvrystelling

 

 

 

Die Menlo-Wiskundedepartement 

 

 • se toppresteerder in die distrik in gr. 12 (in 2008 en 2010) is ’n Parkie en het 100% behaal 
 • Die skool spog met die grootste persentasie Wiskunde-leerders in die Distrik.
 • skitter ook jaarliks met prestasies in die Wiskunde-olimpiade  
 • het ‘n  uitdagende Wiskunde-week vol aksie 

 

 

Die Menlo-Wetenskapdepartement 

 

 • het jaar na jaar nasionale en streekswenners in Natuurwetenskap- expo’s 
 • beïndruk met massadeelname aan en nasionale prestasie in die Natuurwetenskap-olimpiade, Algemene Wetenskap-olimpiade en Bio Science-olimpiade  
 • neem jaarliks aan die  Nasionale Tegnologie-olimpiade deel (toekenning vir die mees innoverende projek, 2009, en 3 van 15 nasionale spanne wat na die nasionale expo deurdring, kom van ons Menlo-Wetenskap-departement; algehele naaswenners in 2011  
 • wys jaarliks ‘n SUDOKU-koning aan tydens die skool se Wetenskapweek  
 • Fisiese Wetenskappe sluit gr 12 in 2011 af met 61 A-simbole en die hoogste gemiddeld in die distrik, 49 A-simbole in 2012 en 44 A-simbole in 2014.
 • Lewenswetenskappe het in 2013 42 A-simbole behaal en die hoogste gemiddeld vir die vak in die Distrik.
 • Die skool het die grootste persentasie Fisiese wetenskappe leerders in die Distrik.  

 

 

Die Menlo-Taledepartemente

 

 • presteer eweneens, danksy massadeelname, met provinsiale en nasionale toppresteerders in die jaarlikse Nasionale Afrikaans-olimpiade  
 • tree jaar na jaar as een van die wenskole in die Afrikaans-ekspo na vore met jaarliks meer as een nasionale wenner in van die onderskeie kategorieë  
 • het gereeld leerders onder die nasionale English Olympiad se top 10 nasionale presteerders
 • In 2012 spog die Engelse department met die beste prestasie in Enlish home Language (80% gemiddeld) in die Distrik
 • Die Afrikaanse department lewer jaarliks meer as 90 onderskeiding op  
 • word ook verryk met ‘n Duits- én  Frans-departement: Menlopark skitter reeds byna ‘n dekade as die nasionale topuitruilskool na Duitsland en Franse leerders skryf die internasionale Delft-eksamen met groot sukses en toer elke 2de jaar na Frankryk  
 • lewer skittersprestasies in die jaarlikse Taalbond-eksamen  
 • Menlo-Rekeningkundedepartement
 • kon met trots aankondig dat 2010 se nasionale SAIPA Rekeningkunde-olimpiadewenner ‘n Parkie is. Hy het in die landswye finaal 100% in die finale vraestel behaal en pryse ter waarde van R80 000 ontvang  
 • sluit 2013 af met ‘n graad 12-vakgemiddeld van 77% en 42 onderskeidings en 18 B-simbole uit die 82 kandidate in die nasionale eksamen   

 

 

Verder

 

 • Die onderwysers by Die Hoërskool Menlopark werk doelgerig en gemotiveerd. Die akademiese toewyding en suksesse het die volgende wegspringblokke:    
 • Slegs Engels Huistaalonderrig in graad 8 en 9  
 • Interne Wetenskapweek met kompetisies vir brugbou, vlieërbou, lugballon, vuurpylbou, vasvra, sudoku en gala-aand met gasspreker  
 • Interne Wiskunde-week met π-dag
 • Leeslaboratorium 
 • Die taallaboratorium met 40 oorfone en luisterstasies vir blootstelling aan die gesproke dialek van die land/area  
 • Alle klaskamers toegerus met dataprojektors en enkele klasse ook met interaktiewe witborde
 • Verryking in elke vak wat ononderhandelbaar is, asook ’n verrykingsakademie wat die kurrikulum na-uurs verder met interessante temas uitbrei  
 • Internettoegang in elke klas  
 • 3 rekenaarsentrums   
 • ‘n Restaurant met weeklikse restaurantaande  
 • Jaarlikse Duitse uitruilprogramme en Franse toere elke tweede jaar  

 

 

Vakkeuses

 

 

 

Graad 8 en 9

 

5 verrykingsvakke vir gr. 8 en 9  

Slegs EEN word gekies uit: Duits, Frans, Musiek, Entrepreneuriese Wetenskappe en Sportkunde (met ‘n keuse tussen netbal, hokkie, rugby of krieket) 

 

 

Graad 10 tot 12

 

‘n Vakkeuse vir gr. 10-12, kan naas Afrikaans Huistaal, English Additional Language (Engels Tweede Taal) of English Home Language (Engels Moedertaal), Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, uit drie of meer van enige van die volgende vakke saamgestel word: 

 • Duits    (IEB)  
 • Frans    (IEB)  
 • Rekeningkunde  
 • Besigheidstudie  
 • Ekonomie  
 • Geografie  
 • Geskiedenis  
 • Rekenaartoepassingstegnologie  
 • Inligtingstegnologie    
 • Toerisme  
 • Dramatiese Kuns  
 • Visuele Kunste  
 • Musiek   
 • Gasvryheidstudie  
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp   
 • Meganiese Tegnologie  
 • Fisiese Wetenskap  
 • Lewenswetenskappe  
 • Alpha-wiskunde (buitemuurs)
 • Ontwerp (buitemuurs)  
 • Wiskunde III (slegs 2012 buite-muurs; vanaf 2013 weer deel van Wiskunde-sillabus)  

Die hoogste gemiddelde per vak in die distrik en in Gauteng is ‘n gegewe in heelparty vakke en vakgemiddelde bo 75% is ‘n groot Menlo-trots. In 2011 skitter ons as toppresteerders in Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap, Meganiese Tegnologie en Musiek in ons distrik. In 2013 was IGO, Duits en Lewenswetenskappe die beste in die Distrik.

Akademiese verryking ‘n ononderhandelbare tradisie 

Leerders wat in ‘n mediese rigting wil studeer, word aangemoedig om TUKKIES se kursus in mediese terminologie wat deur ACADEMIA LATINA aangebied word, as buitemuurse vak te neem. 

Leerders word ook  vir TUKKIES se UP with Science ingeskryf. 

 

 

Tersiêre akademiese voortreflikheid waar oud-Parkies skitter

 

 

 

Akademiese uitnemendheid van die “Goue Sleutel”

 

Dié internasionaal gerekende organisasie wat 370 topuniversiteite in Kanada, Australië, Nieu-Seeland, Maleisië, Suid-Afrika, Indië en Amerika insluit, is die grootste forum vir internasionale erkenning van voortreflike akademiese prestasies.  

Menlo-alumni skitter in dinamiese getalle op die internasionale  “Golden Key”-ererol vir akademiese uitnemendheid by ‘n verskeidenheid universiteite. 

 

 

Brightest Young Minds

 

Ook by die “Brightest Young Minds”-organisasie wat op akademiese uitnemendheid en voortreflike leierskap fokus, is oud-Parkies met besondere toewyding en visie teenwoordig. Hierdie organisasie kombineer akademiese prestasies met innovering en kritiese denke ten einde saakmakend bydraes op verskeie  terreine tot  die gemeenskap  te lewer.